Je eerste loon als leraar NT2

€1592*

Dit is het startersloon van een leerkracht NT2 (=Nederlands voor anderstaligen in het volwassenenonderwijs), ongehuwd en geen kinderen ten laste. 1592,20 euro netto krijg je op je bankrekening gestort voor een fulltime opdracht. Dit wil zeggen dat je 20 uren les geeft.

Extra legale voordelen:

– je verplaatsingen met het openbaar vervoer worden terugbetaald

– je hebt recht op fietsvergoeding

– afhankelijk van je Inrichtende Macht geniet je ook van een hospitalisatieverzekering en autoverzekering

– je hebt veel vakantie: alle wettelijke feestdagen en vakantiedagen

Als leraar in het kleuter of lager onderwijs, verdien je per maand  1 542,48 euro netto als je voltijds aan het werk bent. In het secundair onderwijs is er  een verschil naargelang de graad waarin je lesgeeft (niveau bachelor: € 1.542,48 – niveau master: € 1.786,88 , naargelang het gaat over de 1ste, 2de of 3de graad).